Regulamin

line_1.png

§ 1

Apartamenty Nad Potokiem wynajmowane są na doby (doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy o godzinie 10.00 dnia następnego. Rezerwacje odbywają się przez Internet lub telefonicznie. Aby dokonać rezerwacji należy wpłacić zadatek w wysokości 30% lub 100% kwoty najmu dla rezerwacji dokonywanych odpowiednio powyżej 7 dni od daty przyjazdu oraz poniżej 7 dni od daty przyjazdu. Do ceny rezerwacji należy doliczyć płatną na miejscu opłatę klimatyczną w wysokości 2zł/dzień od osoby. Po dokonaniu rezerwacji Goście otrzymują sms-em na podany nr komórkowy odpowiednie kody dostępu do Apartamentów. Gość przebywający w Apartamentach zobowiązany jest do obowiązku meldunkowego. Przyjazd należy potwierdzić w dniu poprzedzającym przyjazd podając godzinę przybycia. Meldunki odbywają się w godzinach 10.00 – 20.00. Ośrodek nie jest przystosowany do przebywania zwierząt i z tego względu nie możemy przyjąć osób pragnących wypoczywać w towarzystwie swoich ulubieńców.

§ 2

Gość Apartamentów nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w apartamencie od godz. 7.00 do godz. 22.00. Możemy odmówić przyjęcia gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu albo szkodę gościom, pracownikom "Nad Potokiem" lub innym osobom przebywającym na terenie posesji

§ 3

Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu, i wynajmujący, nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie. Do jednego apartamentu przypisane jest tylko jedno miejsce parkingowe.

§ 4

W Apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego. Zachowanie gości i osób korzystających z usług "Apartamenty nad potokiem" nie powinno zakłócić spokoju pobytu innych gości. Firma może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

W obiekcie zabronione jest:
a. palenie wewnątrz budynku zarówno w częściach wspólnych jak i przede wszystkim w Apartamentach.
b. zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki,
c. zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami ośrodka) w pokojach bez zgody gospodarza obiektu,
d. zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, zarządca może odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
e. zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
a. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
b. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny
Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.

§ 5

Gość Apartamentów ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Wszelkie uszkodzenia, zagubienia wyposażenia itp. należy zgłosić osobie odpowiedzialnej za obiekt. Za szkody wyrządzone w apartamencie, uszkodzenia mebli etc., będzie ściągnięta odpowiednia do szkód kwota. W dniu poprzedzającym dzień wyjazdu, należy zgłosić godzinę odjazdu, osobie zarządzającej, która 15 min. przed opuszczeniem apartamentu dokona przeglądu apartamentu.

§ 6

Goście wynajmujący "Apartamenty nad Potokiem" zobowiązują się do utrzymania czystości wynajmowanych apartamentów. Przed opuszczeniem apartamentów należy odkurzyć wykładzinę, umyć naczynia oraz wynieść śmieci. Niezastosowanie się do tych zapisów będzie skutkowało ściągnięciem w dniu wyjazdu kwoty 50 PLN.

§ 7

Podczas meldunku, należy wpłacić kaucję zwrotną w kwocie 300zł. Z kaucji będą rozliczane ewentualne szkody. Jeśli te nie wystąpią, kaucja zostanie zwrócona w całości.

§ 8

Wynajmujemy i odpowiadamy wyłącznie za apartamenty przedstawione na stronie www.nadpotokiem.eu.
Kontakt do Apartamentów: 81-458 0888
e-mail: kontakt@nadpotokiem.eu.